• Dofinasowanie

Dofinasowanie z Funduszów Europejskich w Polsce.

Firma Arktic Krystian Prell

Działalność gospodarcza otwarta ze środków uzyskanych z projektu pt.:

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych w powiecie śremskim (I)".

Realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie.


#FunduszeUE    #Fundusze Europejskie

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 24 552,01

Brak artykułów do wyświetlenia