• Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu shop-arktic
http://shop-arktic.com/
(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane
z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Krystian Prell, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arktic Krystian Prell, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7851816780, nr
REGON 526654639, ul. Bzowa 41, 63-100 Psarskie.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: arkticinfo@gmail.com.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to
zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
ich sprostowania (art. 16 RODO),
usunięcia (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych
interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.


1. Złożenie zamówienia w Sklepie

tu

2. Założenie konta w Sklepie

tu


3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

tu

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku4. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np.
informacji o ofertach specjalnych)

tu


5. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych
ze Sklepem lub naszymi usługami


tu* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
DZIAŁANIA ANALITYCZNE
Jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, możemy dokonywać analizy
efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynęła
ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady dotyczące wysyłki tego
typu wiadomości w naszej działalności - np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy sposobu formułowania
skutecznych treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
marketingowych
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Google Chrome
Opera
Safari
Mozilla Firefox
Microsoft Edge

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie
ważności.


tu


Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies,
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im
do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
tu
A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
Polityka prywatności z dnia 03.11.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: a555c2b7-f449-435b-b8ac-08aade04403f.